Samsung България насърчава прилагането на STEM умения и дизайн мислене в конкурса Solve for Tomorrow

0

Във второто му издание ще могат да вземат участие ученици от 2. до 12. клас

 

С конкурса Solve for Tomorrow Samsung България има за цел да насърчи учениците от страната да предложат иновативни решения за справяне с проблеми в общността, като приложат STEM умения и дизайн мислене. В настоящото второ издание на инициативата ще могат да вземат участие младежи от 2 до 12 клас, разпределени в три възрастови групи: 2. – 4. клас, 5. – 8. клас и 9. – 12. клас.

Тази година Solve for Tomorrow България предизвиква учениците да представят своите иновативни идеи в три категории: „Устойчивост“, „Справедливост и социално включване“ и „Образование“. За представителите на възрастовата група 9. – 12. клас е предвидена и специална категория „Дигитално бъдеще“. В нея се състезават всички идеи, като се оценява единствено дали решението на проблема в някоя от останалите категории включва прилагането или надграждането на напреднали дигитални технологии, използвани в решения/продукти на Samsung.

Кандидатстването в конкурса за учениците от 9 до 12 клас започна в края на май и ще продължи до 28 октомври. Желаещите да се включат в Solve for Tomorrow следва да формират отбор с ръководител учител. Кандидатстването става чрез описание на идеята и видео, в което се представя нейният базов прототип. На този етап не е необходимо той да е работещ и може да е под формата на 3D проект; дизайн/уайърфрейми на мобилно приложение/уебсайт; макет от хартия, пластмаса, дървесина, метал или друг материал, видео, снимки, чертежи и др.

До края на лятната си ваканция и броени седмици след началото на учебната година отборите ще имат възможност да кандидатстват с идеите си, които ще бъдат оценени от жури. Класираните на полуфиналите 9 отбора ще преминат през менторска програма и ще вземат участие във финалното събитие в София. Победителят ще бъде определен от жури, а отборът, който събере най-много гласове от онлайн гласуването, ще получи наградата на публиката.

Етапи и важни срокове за участие в конкурса Solve for Tomorrow на учениците от 9. – 12. клас:

  1. Първи етап – от 31.05.2023 г. до 24:00 ч. на 28.10.2023 г.
  • Регистрация на отборите
  1. Втори етап – до 31.10.2023 г.
  • Обявяване на 9-те отбора полуфиналисти.
  1. Трети етап – от 01.11.2023 г. до 30.11.2023 г.
  • Менторска програма за 9-те отбора полуфиналисти
  1. Четвърти етап: първата седмица на декември 2023 г.
  • Онлайн гласуване до деня преди финала
  • Провеждане на финално събитие в София

Учениците от 2. – 4. клас и 5. – 8. клас ще могат да кандидатстват в периода от 1 до 30 ноември. За тях конкурсът ще се проведе изцяло онлайн, а екипите ще трябва да изпратят резюме и видео на идеята си. Полуфиналистите в категорията ще се определят от жури, а победителят за всяка от възрастовите групи – чрез онлайн гласуване.

Регистрацията за участие в конкурса става само на сайта www.solvefortomorrow.bg, където редовно се публикува цялата информация, свързана с конкурса.

Solve for Tomorrow е международна програма, която е част от политиката за корпоративна социална отговорност на Samsung. Тя е въведена през 2010 г. и към 2023 г. е достигнала до 2,3 милиона ученици в 65 държави. Тази програма дава възможност на учениците да допринасят положително за обществото, като същевременно насърчава развитието на критично мислене, лидерски способности и интерес към STEM уменията.

В България Solve for Tomorrow се развива от 2022 г. насам, когато участие взеха 73 отбора и над 200 ученици от цялата страна. Освен конкурса, инициативата предоставя и безплатни обучения за учители от цялата страна по дизайн мислене. Целта им е да подпомогнат учителите в подготовката на младежите за участие в конкурса чрез прилагане на проектно базирано обучение и насърчаване на STEM уменията. Обученията се организират от фондация „Образование 5.0“, партньор на Samsung България в този проект. Информация за графика им може да бъде получена на сайта на фондацията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *