В партньорство между платформата за образователен софтуер Shkolo.bg, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването и Министерство на електронното управление, хартиените медицински бележки стават електронни от началото на учебната 2023/2024 г.

“Shkolo.bg работи със 78% от училищата в страната и наш приоритет винаги е било улеснението на работата на учителите чрез дигитални решения на сложни административни проблеми. Дигитализирането на медицинските бележки на учениците е още една стъпка в правилната посока. По този начин се облекчава работата на директорите и класните ръководители, които ще имат моментна достоверна информация за това кой лекар е издал бележката за отсъствия на учениците им. Новата финкционалност ще е готова в началото на годината, беше разработена за рекордно кратко време и е пример за успешно партньорство с публичните институции” – коментира Любомир Ваньов, управител на Shkolo.bg.

Всички потребители на Shkolo ще имат достъп до тази функционалност, която е интегрирана със системата на МОН и МЗ. Алгоритъмът защитава чувствителните лични данни на децата, като дава само необходимата информация за достоверността на бележката. Родителите също ще могат да следят данните за своите деца е реално време.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *