IPT предлагат първи на българския пазар обучения за новата версия на Java Еnterprise Edition – Java EE 7

Duke_EE_mIntellectual Products & Technologies (ITP) предлага за първи път на българския пазар три нови обучения. Обученията са практически ориентирани и включват разработка на примерни уеб и ентърпрайз компоненти, услуги и приложения с използване на последните Java EE 7 технологии.

Java EE 7 наследява предишната версия Java EE 6 с повече от 50 милиона даунлоуда на Java EE компоненти и 18 компании, предоставящи сертифицирани приложни сървъри, сред които Oracle, IBM, Red Hat и Apache. Това превръща Java EE във водеща платформа за разработка на средни и големи бизнес и уеб приложения.

Сред новостите в Java EE 7 са пълната поддръжка на HTML 5 и WebSocket стандартите на W3C и IETF, подобрената производителност и мащабируемост при реализацията на REST услуги, опростената архитектура на бизнес приложенията и увеличената ефикасност при тяхната разработка с използването на разширени декларативни анотации в кода. Други посоки на разширение в Java EE 7 са поддръжката на batch задания и управлението на конкурентното изпълнение в ентърпрайз приложения чрез новите спецификации Batch Applications 1.0 и Concurrency Utilities for Java EE 1.0. Обновени са също голяма част от съществуващите спецификации, сред които EJB 3.2, JMS 2.0, JAX-RS 2.0, CDI 1.1, Bean Validation 1.1, JPA 2.1 и други.

За уеб разработчиците представляват интерес новостите в JSF 2.2, сред които поточна навигация през множество от екрани за реализация на многостъпкови бизнес процеси (Faces Flow), поддръжка на HTML 5 data-* атрибути, екрани без запазване на състояние (Stateless Views), превключване между различни визуални теми (Resource Library Contracts), както и наличието на нови стандартни компоненти (напр. File Upload Component).

За да отговори на нуждите на своите корпоративни клиенти от съвременни технологични решения, IPT предлага следните обучения: Java Enterprise Technologies (Java EE 7) – EJB 3.2, JSF 2.2, JAX-RS 2.0, Web Services,  WebSocket 1.0, JMS 2.0, CDI 1.1, Bean Validation 1.1, JPA 2.1, JTA, Batch and Concurrency; Effective Web Application Development with JavaServer™ Faces (JSF 2.2 – Java EE 7) и Разработка на REST услуги с JAX-RS 2.0 – JSON & HATEOAS

Детайлна информация относно курсовете можете да намерите на фирмения сайт.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *