IPT курс по програмиране с 11 % отстъпка за читателите на Uchi.bg

Obiava_CW_03_2014_9 (1)IPT курс “Програмиране с JAVA 8”  стартира от 24 май 2014 г.  Организаторите осигуряват 11 % отстъпка от цената от 235 лв за читателите на образователния сайт Uchi.bg. 28-то издание на обучението (3 модула, 120 уч. ч.) осигурява солидна основа в обектно -ориентираната разработка на софтуер и практически умения за програмиране на езика Java™. Включени са новостите в Java 8: ламбда изрази и поточно програмиране, както и generics, enumeration types, for-each цикъл, static import, autoboxing, методи с променлив брой аргументи, анотации, низове в switch, multi-catch, generics type inference, try с ресурси, New I/O 2 API, Fork/ Join Framework и др.

Обучението е практически ориентирано на базата на примери и задачи. Разглеждат се приложните библиотеки на Java (Java API) и автоматизирано генериране на код в среда за разработка Eclipse for Java EE, с цел бързо създаване на многослойни клиент-сървър приложения с MySQL/ PostgreSQL БД. Курсът е насочен към мотивирани хора с амбиция за бърза професионална реализация като Java разработчици.

Преподавателят има дългогодишен опит в провеждането на фирмени обучения за големи международни компании, а също и практически опит в управлението и разработката на бизнес софтуерни проекти (еGovernment, eLearning, GPS Tracking, WebTV, Web 2.0 Mashups, JavaScript Portlets).

За да се възползвате от 11% отстъпка от цената на курса, изпратете заявка на info@uchi.bg не по-късно от 16.05.2014 г.

Още по темата: IPT предлагат първи на българския пазар обучения за новата версия на Java Еnterprise Edition – Java EE 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *