Университети

Техническият университет – София предлага 4 нови бакалавърски специалности

Започва приема на заявления за явяване на предварителните кандидатстудентски изпити   От 21.02.2022 г. кандидат-студентите могат да подават заявления за...

НПСС изпрати становище до министрите за връщане на студентите в аудиториите

Националното представителство на студентските съвети в Република България (НПСС) изпрати позиция до министрите на здравеопазването и образованието, за да поиска...

ВУЗФ стартира безплатна онлайн Финансова академия за ученици

За пета поредна година Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира безплатна Финансова академия за ученици от 11 и 12 клас, с която си...

ВСУ “Черноризец Харбър” организира форума „Изкуството на комуникацията”

Факултет "Международна икономика и администрация" и магистърската програма "Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса" на ВСУ "Черноризец Храбър" инициират...