Университети

НПСС изпрати становище до министрите за връщане на студентите в аудиториите

Националното представителство на студентските съвети в Република България (НПСС) изпрати позиция до министрите на здравеопазването и образованието, за да поиска...

ВУЗФ стартира безплатна онлайн Финансова академия за ученици

За пета поредна година Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира безплатна Финансова академия за ученици от 11 и 12 клас, с която си...

ВСУ “Черноризец Харбър” организира форума „Изкуството на комуникацията”

Факултет "Международна икономика и администрация" и магистърската програма "Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса" на ВСУ "Черноризец Храбър" инициират...

Нова учебна лаборатория във Физическия факутет на Софийския университет

Във Физически факултет на СУ се открива нова учебна Лаборатория по автоматизация на проектирането в електрониката (Electronic Design Automation Lab,...

ВСУ “Черноризец Храбър” сподели с ученици курса си по лични финанси

При голям интерес започна курса по лични финанси, воден от изявения български финансист и университетски преподавател проф. д-р Даниела Бобева....

ВУЗФ организира Втора национална студентска и докторантска конференция

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Втора национална студентска и докторантска конференция на тема: „Код дигитално: икономика, образование...