Обучения от Национално сдружение за професионално образование АВС

Обученията, които предлагаме са следните:

“Начални компютърни умения”,
“Компютърни умения за напреднали”,
курсове по WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ACCESS, PROJECT и др. – нива начинаещи, напреднали и експерти
“Фирмени обучения”

Успешно завършилите тези курсове получават Удостоверение за завършен курс.

“Обучения по професии”

Сдружението е регистрирано като “Център за професионално обучение” и предлага обучение по 12 професии. Успешно завършилите получават Удостоверение за професионално обучение или Свидетелство за професионална квалификация. Документите са с национална и европейска валидност. Към тях издаваме и международно признатия EUROPASS сертификат.

НСПО ABC е регистрирано като “IT Catd център” и предлага явяване на изпит за защитаване на сертификата за компютърни умения IT Catd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *