Допълнитеелни средства на 94 училища от цялата страна ще бъдат отпуснати от министерството на образованието и науката, с цел постигане на много добри образователни резултати.

Парите се предоставят на основание на правителствено постановление от 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

Средствата са насочени за изплащане на стипендии на учениците в гимназиален етап, а критериите, според които ще се разпределят ще бъдат разработени от училищните ръководства.

Училищата са разпределени в 7 групи в зависимост от средните резултати, които са постигнали на държавните зрелостни изпити за последните пет години.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *