9 български учебни заведения спечелиха финансиране от Фондацията за екологично образование

0

Екологични проекти на девет български училища и детски градини бяха одобрени за финансиране от Фондацията за екологично образование, сред повече от 110 кандидатури от 16 държави. Като част от съвместната инициатива на „Девин“ ЕАД и Българско движение „Син флаг“ – „Влез в зеления кръг. Бъдещето е в наши ръце.“ за мащабно въвеждане на екообразованието в България по програма „Екоучилища“, те подадоха проекти свързани с кръговата икономика и борбата със замърсяването.

Експертното жури на Фондацията за екологично образование отличи 60 учебни заведения от цял свят, сред които попадат:

  • варненските ОУ “Капитан Петко Войвода”, ОУ “Христо Ботев”, 39 ДГ “Приказка”, 35 ДГ “Детска Радост” и 14 ДГ “Дружба”, с проекти свързани с намаляването на отпадъците, по-здравословен, устойчив и зелен начин на живот;

  • бургаските ОУ “Христо Ботев” и ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията”, с проекти за екообразование и работилници за рециклиране;

  • СУ “Христо Ботев” от Карнобат със своя проект под надслов „Създай еко-чудо!“;

  • 10 ОУ “Алеко Константинов” от Перник с проект за разделно събиране на различини отпадъци и тяхното компостиране.

По регламент изпълнението на финансираните проекти трябва да приключи до октомври 2023г.

„Очакваме с нетърпение печелившите учебни заведения за завършат проектите си и ще споделим вълнуващите резултати на всяко едно от тях,“ посочи Петя Йорданова, координатор на програма „Екоучилища“ за България.

Общо 68 екоучилища и детски градини се включиха и в организираните от Фондацията за екологично образование Глобални дни за действие 2023, които тази година бяха свързани с 5-те R – Refuse, Reduce, Reuse, Recycle and Repurpose, които на български означават Отказ, Намаляване, Повторна употреба, Рециклиране и Повторно предназначение. В продължение на десет дни училищата организираха и споделяха най-малко пет действия, които всеки може да направи, за да намали замърсяването и да консумира по-отговорно. Кампанията Глобални дни на действие демонстрира как индивидуалните действия, независимо колко малки изглеждат, могат да доведат до впечатляваща положителна промяна. В световен мащаб са участвали 1700 училища, а България е на 5-то място по брой участници, които за пореден път доказаха, че са неразделна част от световната екологична общност.

В България Глобалните дни за действие демонстрираха действията, предприети от участниците в програма „Екоучилища“ и помогнаха на новоприсъединилите се към програмата учебни заведения по съвместната инициатива „Влез в зеления кръг“ на „Девин“ и „Син флаг“ да усетят силата и вдъхновението, които програмата дава на своите членове,“ сподели Петя Йорданова, координатор на програма „Екоучилища“. Традиционно българските учебни заведения са сред най-дейните и публикуваните от тях инициативи са сред най-интересните, за което получават специални похвали и поздравления от Фондацията за екологично образование,“ допълни тя.

Целта на инициативата „Влез в зеления кръг. Бъдещето е в наши ръце.“ е подчинена на мисията да изгради на най-голямата мрежа от „Екоучилища“ на Балканите и да подготви бъдещите поколения като активни граждани, способни да поемат обществена отговорност за опазването на околната среда. Инициативата се разгръща с подкрепата на МОН и МОСВ и полага основите на положителната промяна, която носи ползи не само за децата, но и за техните родители и за обществото като цяло.

Училищата и детските градини, които желаят да станат част от инициативата през новата учебна година, могат да се регистрират на този линк.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *