88% от учителите и 50% от родителите смятат изучаването на компютърни науки в училище за изключително важно  

0

 

Проучвания на Майкрософт и YouGov представят данните като част от мащабна кампания за по-достъпно образование по компютърни науки в училищата.

 

За поредна година Майкрософт България партнира на CoderDojo Bulgaria за организирането на безплатна тех работилница по повод международния ден “Часът на програмирането”

 

 

В навечерието на Computer Science Education Week, Майкрософт в партньорство с неправителствената организация YouGov разкрива част от причините, които възпрепятстват изучаването на компютърни науки в училище чрез проведено онлайн изследване. Проучването е осъществено от YouGov Plc. сред 540 К-12 учители в периода 5-12 ноември 2018 г.

 

Компютърните науки и професиите на бъдещето

На въпроса дали компютърните науки са от решаващо значение за бъдещия успех на учениците на пазара на труда, 88% от учителите отговарят положително. Родителите са на същото мнение като повечето учители. Според проучване от август т. г. 50% от родителите смятат, че наред с други базови умения кодирането и компютърното програмиране са най-важни за бъдещата конкурентоспобност на децата им в намирането на работа.

 

Преподаване на компютърни науки в училище

Двама от всеки 10 учители казва, че учениците не учат компютърни науки изобщо; според тях основните причини да не преподават компютърни науки са:

  • Фактът, че предметът не е включен в училищната програма (60%);
  • Липсата на финансиране (30%);
  • Учениците не полагат изпити по предмета (25%).

 

Въпреки че учителите осъзнават критичната важност на компютърните науки, почти 30% споделят, че се чувстват недостатъчно квалифицирани, за да подготвят учениците за „по-дигиталното бъдеще“. Други 20% смятат, че са претоварени.

 

Уменията, развити чрез компютърните науки

Учителите са убедени, че образованието по компютърни науки може да бъде полезно в развитието на важни умения в учениците, които далеч на са свързани само с кодирането. Попитани какви са тези умения, почти 4 от всеки 10 (38%) посочват решаването на задачи, 3 от всеки 10 (31%) дават приоритет на изграждането на логическо и критично мислене. Преподавателите възприемат кодирането и като начин да се развият умения, които традиционно не се асоциират с него, например креативност.

 

Ролята на правителствата и ИТ лидерите

Учителите са убедени, че компютърните науки биха помогнали за успеха на учениците им, но 75% са притеснени, че усилията на държавата и общините са безкрайно недостатъчни в осигуряването на необходимите условия.

 

Родителите са на същото мнение по въпроса за развитие на дигиталните умения на децата им (споделено в предното проучване от август т.г.). Двама от всеки 3 родители (67%) също са притеснени от липсата на подкрепа от страна на държавата и общините по отношение на изучаването на компютърни науки в училищата.

 

Попитани за ролята на големите ИТ компании, 80% от учителите вярват, че Microsoft, Google и Apple трябва да бъдат активни в развитието на компютърни умения при децата.

 

Майкрософт инициативи за обучение по компютърни науки

Майкрософт отбелязва значителен напредък в популяризирането на компютърните науки сред учениците, но ангажираността на учителите все още представлява бариера за осигуряването на по-широк достъп до образование в тази насока. От компанията са убедени, че истинската стойност от обучението по компютърни науки не е кодирането само по себе си, а изграждането на умения като креативност, работа в екип и адаптивност – качества, които днешните ученици ще трябва да развият, ако искат да успеят на пазара на труда.

 

Днес, работните места в сферата на ИТ представляват 50%, а в следващото десетилетие тази цифра ще нарасне до 70%. За да се посрещне нарасналата необходимост от повече специалисти, ще трябва да се разшири изучаването на компютърни науки в училищата.

 

Майкрософт е най-голямата компания, която си партнира най-дълго с неправителствената организация Code.org в тази насока. Съвместните проекти на двете организации имат за цел да популяризират изучаването на компютърни науки сред учители и ученици, като ги направят достъпни.

 

Майкрософт вече поднови ангажимента си да подпомага дейностите на Code.org в следващите 3 години. Партньорството им до момента беше насочено в реализирането на 4 различни Minecraft кампании сред учениците по повод инициативата Hour of Code, които достигнаха до над 100 милиона деца по света.

 

Майкрософт България в партньорство с CoderDojo Bulgaria

На 8 декември 2019 г. от 11:00 ч. в Телерик Академия ще се проведе безплатна тех работилница по повод международния ден “Часът на програмирането”, подходяща за деца между 7 г. и 12 г. Регистрацията е безплатна (но задължителна) на coderdojo.bg/schedule. Необходимо е всяко дете да носи личен лаптоп, зарядно и външна мишка, както и несесер с цветни моливи, ножица и лепило.

По време на работилницата децата ще се запознаят с основи на компютърните науки с помощта на визуални задачи с Minecraft и ще изработят свои STEAM проекти, с които ще се запознаят с основни концепции за електронните елементи.

Работилницата се организира от CoderDojo Bulgaria и Дигитална Национална Коалиция и се провежда с подкрепата на Майкрософт България, Американско посолство в България (U.S. Embassy Sofia) и Училищна Телерик Академия (Telerik Academy School).

Promotransfers.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *