80 000 ученици усъвършенстват дигиталните си умения в клубове по интереси

0

Близо 80 000 ученици развиваха различни дигитални умения в клубове по интереси в цялата страна. 7000 такива клуба са сформирани в училищата през последните 4 години по проект „Образование за утрешния ден“.

Клубовете по интереси са два вида. Първият е за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, в които се включиха ученици от I до XII клас. Те усвояваха умения в пет области – грамотност за данни и информация, създаване на дигитално съдържание, комуникация и сътрудничество, решаване на проблеми и информационна сигурност.  Първите такива клубове бяха сформирани на 1 декември 2019 г. От тогава през тях са преминали 67 534 ученици. Анализът показва, че всяка година се повишава нивото на дигиталните умения на учениците, посещаващи клубовете.

Вторият вид клубове по интереси е за по-специализирани умения – за компютърно моделиране и кодиране, предназначени за ученици от V до XII клас. Първите такива клубове се сформираха на 2 декември 2022 г. след като учителите преминаха обучение по програмиране/кодиране, киберсигурност и защита на интелектуална собственост. В тях се включиха 5265 ученици, разпределени в 363 групи.

Всеки ученик, успешно завършил заниманията по интереси, получи удостоверение за преминало обучение, което се издаде от електронната система за управление на проекта, подписано от директора на училището.

Поради огромния интерес към дейностите в клубовете, с разрешение на Управляващият орган, допълнителните занимания по ключови дигитални умения продължават да функционират до 15 декември 2023 година, като се посещават от близо 6 000 ученици.

Проект BG05M2ОP001-2.012 „Образование за утрешния ден“ е финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *