7-ми клас е задължителен за професията “Диджей”

dj1Дисководещият трябва да прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд, да оказва долекарска помощ при инцидент, да прави отчет за извършената работа и да умее да установява делови отношения, посочва Наредба на Министерство на образованието.

Познания за стопанското устройство на страната и за съществуващите икономически отношения, процеси и явления ще се изискват от завършилите специално обучение, необходимо за упражняване на професията.

Според образователното министерство дисководещият трябва да е завършил поне 7 клас и да притежава умения за писане на писма, предложения, молби и заявления на компютър.

В Наредбата на МОН се посочва още, че освен технически усет и сръчност при боравене с апаратурата, дисководещият трябва да бъде организиран, мотивиран, да има чувство за отговорност, да умее да убеждава и да комуникира ефективно, да работи в екип.

Ето защо държавата препоръчва на дисководещите на всеки три години да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения. А задължителната техника за обучението им, според държавните разпоредби, включва: учебна дъска, комплект за всеки обучаван от два грамофона директ драйв и пулт за миксиране, два CD плеъра, работна маса и стол.

Вижте още: Ставаш DJ само при завършен 7-ми клас

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *