5 революционни метода за обучение

Представете си, че можете да прочетете цяла книга за броени минути като при това усвоите съдържанието й или да научите чужд език в пъти по-бързо от традиционните методи, без да се изморявате. Представете си, че е възможно да взимате изпити без стрес, а подготовката за тях да ви прави все по-уверени в собствените ви способности. Релаксация вместо умора, усвояване на многократно повече учебен материал за по-кратко време, разкриване на скритите резерви на личността – това са само част от възможностите на новите методи на обучение, които все по-активно навлизат през последните години. В тяхната основа са равностойното партньорство между учител и ученик, креативността и усещането за свобода.

В настоящата статия ще се спрем на пет от тях: сугестопедия, мисловни карти, игровизация, ускорено четене и фото четене. Всеки един от тези методи преобръща изцяло представата ни за учене, убеждавайки ни, че следващата революция ще бъде в образованието.

Сугестопедия

sugestopediaСугестопедията е създадена от българския професор Георги Лозанов и е обявена от ЮНЕСКО за най-иновативния начин за учене. Тя е съчетание от медицина, психология и педагогика и в същото време е самостоятелна система за обучение по всички учебни предмети, включително и по чужди езици.

Сугестопедичното обучение стимулира едновременно интелектуалната дейност, емоциите и физическото състояние на човека. За разлика от традиционното обучение тръгва от общото към частното, а в основата му е убеждението, че човешкият потенциал е неизчерпаем. Чрез създаването на уютна учебна обстановка, чрез ролеви игри, песни, танци и практически упражнения и най-вече чрез окуражаващото отношение на преподавателя,  методът помага да се разкрият потенциалните възможности на личността.

Изучаващите английски език по сугестопедичния метод например експериментират с различни роли и нови идентичности. Методът се отдава най-вече на децата. Още с влизането си в класната стая, всеки ученик си избира роля и ново английско име, професия и биография. Докато го правят, децата неусетно проговарят езика. Новаторството на този образователен метод се дължи най-вече на изкуството, което е внедрено в обучението чрез специално подбрани музикални и литературни произведения, картини и др.

Сугестопедията е наричана “забравения български бисер в педагогиката”, защото методът е световно признат още с откриването си през 60-те години на 20-ти век, но е забранен по време на комунистическия режим в България. Едва наскоро признатият в научните среди по цял свят като създател на науката сугестология проф. Георги Лозанов, получава признание и у нас. На 06 май 2012 година бащата на сугестопедията умира като преди това работи за запазването на марката на обучението по неговата методика.

Днес в България има десетки сугестопедични центрове, в които се изучават езици, математика, български език и литература и др. Привържениците на метода, основаващ се на взаимното уважение и разбирането, че човешкият потенциал е неизчерпаем, се надяват той да се възроди  и да започне да се прилага в учебните програми на училища и университети.

Мисловни карти

marketing-planДруг иновативен метод за бързо запаметяване на информация са мисловните карти. Това е естествен графичен инструмент, който помага на човек да изрази своите мисли и идеи. Те представят визуално информацията, свързана чрез ключова дума. От основната идея се разклоняват асоциираните с нея идеи. Използва се система от думи, изображения, числа, логика и цвят, която повишава способностите на мозъка за запаметяване. Мисловните карти стимулират едновременно асоциациите и въображението и активират както лявата, така и дясната половина на мозъка.

Методът е създаден от британския психолог Тони Бюзан в края на 60-те години на 20 век като първоначално се използва за по-бързо усвояване на знания. Постепенно обаче се превръща в ефективна алтернатива на линейните записки, а днес се използва за подпомагане на креативността в образованието, бизнеса и политиката.

Мисловните карти могат да бъдат приложени във всеки един аспект от живота – при водене на записки, решаване на проблеми, генериране на идеи, запаметяване на информация, планиране на проекти и много други. Единственото, което е необходимо за прилагане на метода в ежедневието са: бял лист хартия, цветни моливи и въображение. Всекидневната му употреба от своя страна може да направи живота по-успешен и пълноценен във всяко едно отношение.

“Човек обича да има наръчник, който да му даде насоки как да направи определено нещо или да използва нова технология. Мисловните карти са наръчник относно това как да “работим” с най-комплексния елемент от нашия живот, а именно мозъка”, обяснява Петър Шарков, който е един от първите лицензирани инструктори в България от ThinkBuzan – организацията на създателя на мисловните карти – Тони Бюзан.

Игровизация

9 Academy_photo_2Игровизацията е все по-бързо развиващ се метод, който се използва в различни области – обучение, бизнес, маркетинг, човешки ресурси и др. Използването на игрови подходи в образованието, не само привлича вниманието на учениците. Въвличането им в играта води до научаване на важната информация по лесен и забавен начин.

В основата на метода е желанието на човек да се състезава и да получава награда за успехите си. В класната стая учениците могат да влизат в ролята на различни герои и да печелят точки за постиженията си в играта. Учени са установили, че в основата на успеха на този метод е удовлетворението от успеха при победа, което стимулира отделянето на хормони на щастието и води до по-бързо запомняне.

В бизнеса компаниите използат метода, за да мотивират служителите си да работят по-ефективно, както и да ангажират настоящите си клиенти и да привличат нови. Благодарение на gamification методи в маркетинга се достига до т.нар.вирусен ефект, при който потребителите сами разказват за съответната компания. Методът може да се приложи, когато се развива кампания с промокодове, която цели да повиши продажбите на даден бранд. Така освен PR ефект често се получава и по-сериозен финансов резултат от повече продажби с по-малък маркетингов бюджет за реклама.

Ускорено четене

136422982557f7gМетодът обединява техники за бързо четене и ефективно учене, полезни в случаите, в които разполагаме с ограничено време, което искаме да използваме оптимално. При ускореното четене учебникът не се чете от кора до кора, а се извлича най-смисленото от учебното съдържание.

Най-популярните техники за бързо четене са: преглед (за да се извлече същественото с един поглед), премахване на вокализацията (или повтарянето наум на прочетеното), за да се увеличи скоростта на четене, четене с индикатор (постига се по-малка умора на очите) и др.

Скоростното четене има много преимущества пред обикновеното. Освен, че е по-бързо, информацията се усвоява много по-добре, тъй като мозъкът работи на по-високи “обороти”. Методът може да се използва, за сърфиране в интернет, четене на документи, търсене на съответна информация в текста.

Фото четене

Също толкова бързо и приятно е усвояването на знания чрез фото четене. За разлика от ускореното четене, при което ползваме предимно съзнанието, при фоточетенето използваме парасъзнанието и емоционално-креативната си интелигентност.

Методът е създаден през 1987-ма от психолога Пол Шийли. Чрез фоточетенето четящият прави снимка на съдържанието и го запаметява в мозъка си, използвайки и двете си полукълба. След това сканираната и запазена информация може да бъде извлечена при нужда.

С помощта на фото четенето една книга се прочита за около 1-2 часа със 70-80% разбиране. А удоволствието, породено от медитативното състояние по време на ускорено учене, не може да бъде обяснено, преди да бъде изживяно.

1379500717faal3Методът възвръща радостта от  четенето и отключва скритите резерви на човешката психика като хиперпамет, хиперкреативност и хармонично развитие на личността. И при този метод техниките са много: периферно четене, диагонално четене, сканиране (суперчетене), обратен диагонал, лупинги, плъзгане по абзаците (спайдърчетене) и др.

Според много експерти човек използва само 1% от пълния потенциал на мозъка, който е ограничен от нашето мислене и виждания. Новите методи на обучение работят именно със скритите резерви на личността и по този начин подобряват не само ученето и креативността, но и постигат положителен ефект върху психиката като високо самочувствие, увереност и стремеж към успех.

Автор: Мария Иванова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *