45 учители се включиха в обучение за преподаване на финансова грамотност

2101_thumb45 учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап от цялата страна имаха възможност да оценят необходимостта от изграждането на финансова култура у учениците на провелата се в Смарт класната стая в София Тех Парк среща с експерти от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Преподавателите се срещнаха с международния експерт в сферата на предприемаческото обучение по финансова грамотност Франк Хенеси. Той работи от над 35 години в сферата на висшето образование, като натрупаният му опит включва както създаването на учебни програми, така и прилагане, оценка и анализ на редица образователни курсове за различни етапи на образованието.

Участниците се запознаха с разнообразни методи за „интегриране“ на финансовото образование в различни дисциплини и осъществяване на междупредметни връзки. В същото време обучението беше насочено и към актуалните промени с новоприетия закон и съответните учебни програми. Франк Хенеси представи базови понятия от финансовата тематика и ги съчета с конкретни практически упражнения, които учителите да приложат с учениците.

Това е първото обучение, проведено по проекта „Проучване и повишаване на финансовата грамотност на българските ученици“, подкрепен от от NN България, MasterCard и УниКредит Булбанк, и с институционалното партньорство на ОИСР. С него се полагат основите на начална финансова грамотност за учениците от всички етапи на общото образование, които ще бъдат надградени в следващите месеци.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *