45 преподаватели от България, Словения и Сърбия станаха част от първата международна мрежа от STEAM начални учители

0

Издателство „Клет България“ е водещ координатор по проекта, чиято задача е въвеждането на STEM/STEAM обучението от 1. до 4. клас

 

45 преподаватели от България, Сърбия и Словения положиха основата на първата по рода си международна мрежа от STEAM начални учители в Белград през изминалия уикенд. Те участваха в първата международна среща по проекта STEM/STEAM in Primary School: Mission Possible, или още S.TEMPO project, който се координира от издателство “Клет България”. Участниците, сред които 15 преподаватели от училища, членуващи в Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, преминаха и специално обучение за създаване на STEAM дейности за началния етап на базата на иновативна STEM/STEAM методология.

Издателство „Клет България“ е водещата организация и основен координатор на проекта, който е по програмата Еразъм+. Задачата му е да въведе прилагането, преподаването и изучаването на STEM/STEAM в началното образование, като създаде международна мрежа от STEM/STEAM учители.

Проектът S.TEMPO стартира през октомври миналата година и ще продължи до юни 2025 г., когато ще завърши с финална конференция в София. Основните партньори по проекта са представителствата на издателство Klett в България, Сърбия и Словения, както и Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с Факултета по науки за образованието и изкуствата, Белградският и Люблянският университет с факултетите си по педагогика.

Обучението на учители формира основата на мрежа от преподаватели, които да могат да служат като подкрепа за техни колеги и допълнително да улеснят процеса на внедряване на методологията S.TEMPO и по-нататъшно на STEM/STEAM образованието в страните участнички в проекта.

Освен създаването на партньорската преподавателска мрежа по проекта към момента има изготвена и карта на учебните програми за началния етап за трите страни. Тя представя ясна и актуална картина на потенциалните междупредметни области от 1. до 4. клас, в които може да се планират и лесно да се въведат STEM/STEAM дейности, без да са необходими съществени промени в програмата по съответните предмети.

Изготвена е и методология S.TEMPO, която дава ясни насоки за това как учителите в началното училище могат да развиват STEM/STEAM дейности в клас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *