41 учени, научни колективи и организации са предложени за наградите за наука „Питагор“

7383

41 учени, научни колективи и организации са предложени за наградите за наука „Питагор“ 2017 г. на Министерството на образованието и науката (МОН). Най-много са  представителите на БАН, следвани от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Химико-технологичния и металургичен университет, Техническия и Медицинския университет в София.

Тази година наградите за научни постижения на МОН ще бъдат разпределени в седем категории: за цялостен принос в науката, за млад учен, за утвърден учен в природните и инженерните науки, в хуманитарните и социалните науки, в здраве и медицински науки, за успешен ръководител на международни проекти, за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати, за фирма с най-много инвестиции в научна и развойна дейност, както и за значим принос на български учен, работещ в чужбина.

Най-много кандидати има за отличието за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки – 11, за млад учен – 9 и за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати – 5. В категорията „Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина“ са постъпили предложения от университета Гренобъл, университета на щат Ню Йорк (Колеж по екология и лесничейство), Международна школа за висши изследвания – Триест, както и от университет в Дъблин.

Кандидатурите бяха разгледани и оценени от жури, което се състои от наградени в предишни години учени. Във всяка категория бяха излъчени по три номинации на база наукометрични данни, цитирания с импакт фактор и др. Имената на носителите на отличията за наука „Питагор“ ще бъдат обявени на церемонията по награждаване, която ще се проведе на 18 май 2017 г. в Софийския университет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *