363 проекта на млади учени кандидатстват за финансиране

0

ban_zgrada

Общо 363 проектни предложения кандидатстваха за финансиране по „Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.“. Експертните комисии по деветте научни направления извършиха проверката за административно съответствие на проектите. Само един от проектите отпада от конкурса поради административно несъответствие. Останалите 362 проекта са допуснати до рецензиране и преминават към втори етап на оценяване. Срокът за рецензиране и класиране на проектите по Програмата е до края на месец юни т.г.

Общият бюджет на конкурса е 2 милиона лева, отпуснати като целева субсидия на БАН с решение на Министерски съвет. Максималната сума за всеки отделен проект е 12 000 лв. Проектите са с продължителност 18 месеца.

Повече информация може да намерите в рубрика „Подкрепа за младите учени“ на интернет страницата на БАН.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *