3-месечна обучителна програма подготвя кадри без опит в ИТ сферата за успешен старт на технологична кариера

0

 

Проектът е с фокус придобиване на умения в областта на Software Quality Assurance и “soft skills”

 

Технологичният гигант Аксенчър обединява усилия с опитни експерти от ITCE и Skills Assembly в третото издание на доказано успешния им съвместен проект – Jump2IT. Обучителната програма дава възможност на 20 души, без предходен опит, но с изявен интерес и мотивация за развитие в IT сферата, да получат необходимите знания, умения и компетенции за успешен старт на технологичната си кариера в сферата на Software Quality Assurance. Тя е с продължителност три месеца, обхваща периода април –юли, 2021 г. и цели подобряване на насищането на пазара със способни и квалифицирани кадри в сектора.

Процесът за кандидатстване вече стартира и ще се осъществява в няколко лесни стъпки онлайн, до 12 април. Успешните кандидати не притежават предходен опит в ИТ сферата, но имат амбиция за кариерно развитие в нея и добри познания по английски език. Няма специфични изисквания за възраст, произход, предходно образование. Предвид настоящите ограничения, предизвикани от разпространението на коронавируса, програмата ще стартира в онлайн формат.

Това, което отличава Jump2IT от други академии, програми и обучения, е, че завършилите програмата са job-ready – напълно готови да започнат работа, като младши специалисти. Броят на селектираните участници позволява прилагането на индивидуален подход на обучение от страна на лекторите – опитни професионалисти с кариера в ИТ индустрията. Основна задача е придобиване на необходимите технологични умения във връзка с процеса по създаване на едно приложение, осигуряването и поддръжката на неговото качество чрез тестване на финалния продукт. В допълнение към тях, програмата поставя фокус и върху придобиването на т.нар. „soft skills“ – общуване и адаптиране към работната среда, работа в екип, организация на времето и приоритизиране.

Резултатите от предходното издание на програмата, което приключи през юли 2020 г., са убедителни. Само няколко месеца след нейния край, 11 от общо 30 от завършилите специалисти успешно стартират своята кариера в международни ИТ компании – 7 от тях, в направлението Software Quality Assurance. Участниците преминават през серия от обучителни и кариерни сесии, основани на принципа на индивидуален подход от страна на професионални обучители. В края на програмата, те получават сертификат, удостоверяващ придобитите знания и умения. Срещат се и с квалифицирани HR специалисти и лидери в ИТ компании у нас, които да им помогнат в процеса на намиране на подходяща работа.

Проектът Jump2IT е финансиран изцяло от Аксенчър и SkillsAssembly. Заедно, те съчетават дългогодишния международен опит с локалната експертиза и разработват проект, носещ ярък елемент на корпоративна социална отговорност, с ползи както за отделни индивиди, така и за бизнес средата въобще. Курсистите се подготвят за реализация на ИТ пазара въобще, без организаторите да им осигуряват позиция сред екипите си.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *