Нови 220 преподаватели получават или разширяват педагогическата си квалификация благодарение на Националната програма „Мотивирани учители“, която финансира подготовката на педагози от 2019 година. Това съобщават от Министерството на образованието и науката (МОН).

От образователното ведомство посочват още, че общо 119 специалисти от различни сектори на икономиката се обучават тази година във висши училища, за да получат педагогическа правоспособност. 86 от тях вече са назначени в училища.

Още 101 действащи учители ще следват в университети през учебната 2021/2022 г., за да могат да преподават друг предмет, различен от тяхната специализация. За периода 2019-2021 г. 489 преподаватели са придобили такава допълнителна квалификация. По този начин се осигуряват квалифицирани учители за малки училища, в които обикновено един човек преподава по няколко предмета.

От пресстобщението на МОН става ясно, че за три години с помощта на Националната програма „Мотивирани учители“ в системата на училищното образование са се включили общо 788 учители, които преподават в 20 области в страната.

След София-град, където има много училища с голям брой деца от уязвими групи, най-голям брой учители от програмата работят в областите Пловдив, Враца, Разград, Стара Загора, Софийска област. Обучени чрез програмата често преподават в малки населени места, които са отдалечени от областните центрове или имат много ученици от уязвими групи. Сред тях са селата Христо Даново (Пловдивско), Скалица (Ямболско), Ръжена (Старозагорско), Бохот (Плевенско), Лехчево (Монтанско), Михайлово (Врачанско), Бата (Бургаско) и др.

„Мотивирани учители“ ще продължи и през 2022 г. Общият бюджет на програмата за три години е 3 млн. лева. Целта е да се преодолеят кадровите дефицити в образователната система, където се търсят квалифицирани учители предимно по природни науки, английски език, информационни технологии, начални учители, ресурсни учители и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *