19-годишен българин реши задача на 2000 години

radko19-годишният Радко Котев от Националната природо-математическа гимназия успя да реши Аполониевата задача, която остава загадка за науката близо 2000 години. Задачата се състои в това да се построи окръжност, която минава през три дадени точки, а най-интересният случай е когато имаме три окръжности, а търсената е четвърта, която се допира до тях. Тя е поставена от Евклипт 260 г. пр. н. ера, а след това е доразвита от ученика му Аполоний.

„Мотивира ме фактът, че тази задача е трудна за математиците. Тя е поставена през 260 г. пр. н. е. и до този момент съществуват четири доказателства, които изпълняват условието окръжността да се построи с линия и пергел“, споделя Радко Котев. Около две години са необходими на ученика да направи чертежи и да намери доказателства за решението. Показва резултатите от проекта първо на учителите си, след което печели и световно признание и специална награда в Европейското състезание за млади учени в конкуренция с 85 проекта от цял свят.

Известно е, че оригиналното решение на Аполониевата задача изгаря в Александрийската библиотека. До момента съществуват четири доказателства, които изпълняват условието окръжността да се построи с линия и пергел. Най-ранното решение на Алолониевата задача предлага Виет през XVI век. След него опити правят Понселе, Жергон и Петерсен. Последното пето решение е дадено от 19-годшният българин Радко Котев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *