14 кандидатури бяха подадени още в първите дни на конкурса „Дигитални новатори в образованието“

0

Кампанията и церемонията по награждаването се провеждат под патронажа на Министъра на образованието и науката

 

14 кандидатури бяха подадени веднага след старта на конкурса „Дигитални новатори в образованието“. Първите учители, които заявиха желание за участие, са от Русе, Плевен, Сопот, Пловдив, Разград и София. Сред тях има преподаватели по български език, природни науки,  история и цивилизации, информатика, както и такива по специфични предмети, част от обучението в професионални гимназии.

Най-много кандидатури към момента има в категорията Интерактивност при преподаването – общо 7, Технологични иновации и Мултиплициране на иновативните учебни решения са с по 3 заявки. В категорията Практическа насоченост на преподаването по информационни технологии засега има само една кандидатура.

В конкурса могат да участват всички учители, включително помощник-учители, обучаващи ученици от 1-ви до 12-ти клас по всички учебни дисциплини, включени в учебните програми на МОН.

Регистрацията в конкурса става чрез подаване на Формуляр за кандидатстване, достъпен на сайта на БАИТ.

Краен срок за регистрация: 27.05.2022 г. до 17:00 ч.

В подкрепа към кандидатурите се приемат линкове към мнения, референции, коментари от ученици и родители във Facebook, LinkedIn, учебни платформи, получени по имeйл, резултати от тестове, видео материали, линкове към материали и видео материали.

Журито, което включва членовете на Управителния и Контролния съвети на БАИТ, ще отличи най-добрите кандидатури от 1-во до 3-то място във всяка от четирите категории.

Победителите ще бъдат обявени на официална церемония в ТехноМеджикЛенд на 29.06.2022 г.

Учителите, спечелили първо място във всяка от четирите категории, ще получат ваучер за безплатно посещение на ТехноМеджикЛенд с учениците им.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *