1000 лв. награден фонд предоставя конкурс за есе на чужд език

0

TELUS International Europe, най-големият работодател в аутсорсинг сектора у нас, стартира конкурс за есе или история в снимки, написани на френски, немски или турски език. Конкурсът TELUS Adventure 2018 се провежда за втора поредна година и е насочен към младежи на възраст между 18 и 30 години, чиито интереси са свързани с изучаване на чужди езици.

Тази година темата на конкурса „Ловци на истории“ дава на участниците възможността да развихрят въображението си и да разкрият заобикалящия ни свят от една по-различна гледна точка.

Желаещите да участват могат да изпращат творбите си на имейл адрес:   contest@telusinternational.com до 19.05.2018 г. Всяка конкурсна работа трябва да бъде придружена със следната информация: три имена, възраст, адрес, имейл, телефон и образование.

Победителите ще бъдат обявени на 21 май 2018 г. Официалното награждаване ще се проведе на 23 май 201 8г. По време на церемонията най-добрите творби ще бъдат отличени с парични награди, съответно: 500 лв. за първо място, 300 лв. за второ, и 200 лв. за трето място.

Повече за конкурса:

 

  • Участие с есе:

 

  • Език на есето: френски, немски или турски;
  • Максимален обем –  до 2 печатни страници (формат A4), шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12 пункта;
  • Участниците трябва да са на възраст от 18 до 30 години;
  • Всеки автор може да участва само с едно есе, независимо от езика.

 

 

  • Участие с истории в снимки:

 

  • До 5 броя снимки;
  • Описанието на снимките трябва да бъде на френски, немски или турски език;
  • Максимален обем – до ½ печатна страница към всяка снимка (формат A4), шрифт Times new Roman и размер на шрифта 12 пункта;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *