Японски компании предлагат платен стаж за европейски студенти

0

Japanese-businessПрограмата “Vulcanus in Japan” предлага платен стаж в Япония за студенти по инженерни и точни науки. Избраните кандидати ще стажуват в японска компания за период от осем месеца.

Стажантите ще имат възможност да посетят едноседмичен семинар за запознаване с японската култура и четиримесечен курс по японски език.  Семинарът и езиковият курс са безплатни. На европейските студенти е осигурена квартира и се отпускат грантове в размер на 2 000 000 йени за покриване на пътните им разноски до и от Япония и дневните им разходи за живот в страната.

Целта на програмата е да поощри индустриалното сътрудничество между ЕС и Япония. До 20 януари 2014 г. се приемат кандидатури на студенти от страните-членки на Съюза. Кандидатите трябва да са поне трети курс, да владеят английски език, да имат висок академичен успех и да представят препоръки от преподаватели.

За повече информация посетете официалната страница на програмата: ТУК

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *