Юридическият факултет на Пловдивския университет празнува юбилея си с конференцията „Правото – традиции и перспективи”

0

С химна на Република България и студентския химн – Gaudeamus Igitur, днес бе открита Научната конференция „Правото – традиции и перспективи”, организирана от Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ на 19 и 20 септември.

 

„Този четвърт век е достатъчно значим период, за да може един факултет да докаже правото си на съществуване при наличие на сериозна конкуренция или да отпадне от образователната система на страната. Нашият факултет устоя на проверката на времето и това се потвърждава от интереса на младите хора към него, а той е безспорен атестат за качеството на получавано образование.“ С тези думи деканът на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ откри научната конференция в Заседателната зала на Общински съвет – Пловдив, който в лицето на председателя си – г-жа Савина Петкова, се превърна в домакин на проявата през първия ден – 19 септември. На 20 септември програмата на конференцията продължава в Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

Проф. Стоянов подчерта, че броят на научните публикации и контактите с водещи юридически факултети в чужбина – Франция, Германия, Русия, Италия, Швейцария, Чехия, Австрия и други страни, както и високата оценка от страна на юридическата колегия също са мерило за успеха на факултета. При създаването на ЮФ в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1992 година основната част от преподавателите са били от Института за държавата правото към БАН. „Това закономерно предопредели високото ниво на преподаването. Може спокойно да се каже, че през последните 25 години едни от най-добрите юристи бяха лектори при нас“, подчерта проф. д-р Венцислав Стоянов и допълни че тясното сътрудничество между БАН и ЮФ се поддържа и днес благодарение на сключения договор за научна интеграция. Списъкът с имената на тези изявени юристи е дълъг, сред тях са: акад. Чудомир Големинов, Нено Неновски, Цанка Цветкова, Васил Мръчков, Кино Лазаров, Радка Радева, Емилия Къндева, Цветана Каменова, Емилия Друмева, Гълъбина Петрова и др.

 

От 1996 г. – годината на дипломиране на първия випуск, досега в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ са се дипломирали 3365 юристи. В момента във факултета се обучават 1021 студенти в редовна и задочна форма на обучение. Учебният процес се осъществява от 61 преподаватели, сред които един член-кореспондент, 17 професори, 18 доценти и 10 главни асистенти с докторска степен.

 

Голяма част от възпитаниците на ЮФ са намерили своята реализация в съдебната система, като 63-има от тях са апелативни, окръжни и районни съдии и прокурори. Само вписаните в Пловдивската  адвокатска колегия юристи са 1200. Над 20 са юрискуносултите в областните и общински администрации. Една част от възпитаниците на факултета са се насочили към преподавателска дейност и днес петима от тях са хабилитирани като доценти в Пловдивския университет и един в Академията на МВР, а 7 са главни асистенти. Обучаваните в момента докторанти са 27 души. От 2006 година насам общият брой на научните публикации е 1076. От 2014 г. във факултета се издава и онлайн списанието „Studia Iuris“. Така деканът проф. д-р Венцислав Стоянов изброи количествените резултати от изминалите успешни 25 години

 

„Днес можем да кажем, че това е един от най-стабилните юридически факултети в страната“, каза в приветственото си слово ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски“ – проф. д-р Запрян Козлуджов. „Този факултет е известен с това че в него много трудно се влиза, но и още по-трудно се излиза с диплома. Но тези, които са го завършили носят своя „знак за качество“, каза още проф. Козлуджов. Той припомни имената на някои от успешно реализиралите се възпитаници на факултета: председателят на Пловдивския окръжен съд – Веселин Хаджиев, окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов, както и множество вече хабилитирани препоподаватели, които са получили юридическото си образование в ПУ „Паисий Хилендарски“. Сред тях са заместник-деканите на ЮФ доц. д-р Христо Паунов и доц. д-р  Теодора Филипова.

 

„Юридическият факултет на ПУ се радва на изключително траен интерес – всички 112 места за новата академична година са запълнени още на второ класиране“, каза проф. Козлуджов. По повод 25-годишнината на ЮФ той връчи на декана проф. Стоянов пластика на патрона на университета – Св. Паисий Хилендарски.

 

Проф. д-р Емилия Друмева – секретар по правни въпроси на Президента на Р България, представи поздравителен адрес от негово име: „Вярвам, че на четвъртвековната история на факултета може да се гледа единствено през призмата на постигнатото до момента, а то не е малко. През тези години пловдивският юридически факултет отстоява мисията непрекъснато да усъвършенства образователната и научната дейност по начин, който допринася за високата реализация на неговите възпитаници в съдебната система, адвокатурата, администрацията, неправителствения сектор и правната наука“.

 

„Не е случайно, че в условията на свободно съревнование между различните институции, натоварени с отговорната задача да подготвят и създават кадри в правната сфера, факултетът е изградил собствен облик и авторитет. Убеден съм, че това минало и настояще на Юридическия факултет е такова именно заради неговите авторитетни преподаватели и амбициозни студенти. И точно те имат потенциала да се справят с бъдещите предизвикателства пред юридическата професия и наука. Пожелавам Ви успехи, почтена и ползотворна реализация в правната наука и практика“, се казва още в поздравителния адрес на президента Румен Радев.

 

Председателят на Общински съвет – Пловдив – г-жа Савина Петкова, като домакин на конференцията  също приветства гостите и участниците в нея. От трибуната поздравителни обръщения към присъстващите отправиха и Председателят на Административен съд – Пловдив – Явор Колев, и секретарят на Пловдивската адвокатска колегия – Иван Демерджиев.

 

Послучай 25-годишнината на Юридическия факултет и откриването на научната конференция „Правото – традиции и перспективи” поздравителни адреси бяха изпратили Вицепрезидентът на Р България Илиана Йотова, кметът на Пловдив Иван Тотев, проф. д-р Ирена Илиева – директор на Института за държавата и правото към БАН, председателят на Българския червен кръст акад. Христо Григоров, председателят на БЧК – Пловдив Таня Георгиева.

 

След тържественото откриване бяха представени юбилейни научни доклади от доайените и основателите на факултета, международните гости от Швейцария, Италия, Франция, Хърватия, Сърбия, Македония. На 20 септември, сряда, конференцията ще се „премести“ в аудиториите и залите на ПУ „Паисий Хилендарски”, където паралелно на четири места ще се провеждат научни симпозиуми в четири панела.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *