Югозападният университет въвежда часове по писмена култура

0

Югозападният университет “Неофит Рилски” в Благоевград ще въведе допълнителни часове по писмена и говорна култура. Целта е да бъдат ограмотени постъпващите във висшето учебно заведение студенти.

Новата дисциплина ще е с хорариум 30 часа и ще започне да се изучава от началото на следващата учебна година. Тя ще бъде свободно избираема и ще може да бъде изучавана от всички студенти.

Причината за нея е, че все повече от студентите са неграмотни. Ръководството на учебното заведение посочва, че масово студентите не знаят елементарни правила от българския език като пълен и кратък член, запетаи, големи и малки букви и др.

Югозападният университет е вторият в страната, който въвежда такава дисциплина, след Великотърновският, който я направи задължителна за студентите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *