Ще си сътрудничим в науката с Египет

book

Изпълнителна програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между България и Египет одобри правителството на тазседмичното си заседание.

Проектът бе изготвен и приет въз основа на Спогодбата за сътрудничество в областта на културата и науката между София и Крайро, сключена през 1998 г., на базата на която се подписват тригодишни работни програми.

В програмата са взети предвид реалните възможности на двете държави и съществуващия взаимен интерес на техните институции да развиват и укрепват двустранните отношения в сферата на културата, науката, образованието, младежта и спорта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *