Швейцарският президент: Проектът “Домино” е истинска история на успеха

Истинска история на успеха. Така президентът на Швейцария Дорис Лойтхард оцени изпълнението на първите две години от петгодишния проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система“ (ДОМИНО). Пред участниците в заключителната сесия по проекта тя посочи, че в Швейцария дуалната система работи успешно и 75 процента от младите хора се насочват към професионално образование.

Имаме шанс да се учим от най-добрите, заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който благодари, че Швейцария не само инвестира средства в съвместния проект, но и предава опита си.

Качествените резултати в образованието идват с партньорство, посочи зам.-министърът на образованието Таня Михайлова. По думите и  проектът ДОМИНО е изключително успешен – при предвидено включване на 15 училища, в него участват 32 професионални гимназии.

С 3,5 милиона швейцарски франка проектът ДОМИНО подкрепя реформите в българската система на професионално образование чрез въвеждане на съвременни методи на базата на българските традиции и черпейки опит от Швейцария, която има световно призната система на дуално обучение и едно от най-ниските нива на младежка безработица в  света.

През 2015 година ДОМИНО започва с 81 български ученици в две гимназии по две професии. Днес над 800 ученици от 32 професионални гимназии се обучават по осем професии, а над 170 водещи български и чуждестранни фирми им осигуряват практика и трудов договор.

С всяка учебна година се увеличават часовете за практика на учениците в реална работна среда, като накрая на обучението си те прекарват два дни от седмицата в училище, а в останалите три работят на трудов договор срещу заплащане в предприятията, включени в системата на дуалното образование.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *