Швейцарският президент: Проектът “Домино” е истинска история на успеха

0

Истинска история на успеха. Така президентът на Швейцария Дорис Лойтхард оцени изпълнението на първите две години от петгодишния проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система“ (ДОМИНО). Пред участниците в заключителната сесия по проекта тя посочи, че в Швейцария дуалната система работи успешно и 75 процента от младите хора се насочват към професионално образование.

Имаме шанс да се учим от най-добрите, заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който благодари, че Швейцария не само инвестира средства в съвместния проект, но и предава опита си.

Качествените резултати в образованието идват с партньорство, посочи зам.-министърът на образованието Таня Михайлова. По думите и  проектът ДОМИНО е изключително успешен – при предвидено включване на 15 училища, в него участват 32 професионални гимназии.

С 3,5 милиона швейцарски франка проектът ДОМИНО подкрепя реформите в българската система на професионално образование чрез въвеждане на съвременни методи на базата на българските традиции и черпейки опит от Швейцария, която има световно призната система на дуално обучение и едно от най-ниските нива на младежка безработица в  света.

През 2015 година ДОМИНО започва с 81 български ученици в две гимназии по две професии. Днес над 800 ученици от 32 професионални гимназии се обучават по осем професии, а над 170 водещи български и чуждестранни фирми им осигуряват практика и трудов договор.

С всяка учебна година се увеличават часовете за практика на учениците в реална работна среда, като накрая на обучението си те прекарват два дни от седмицата в училище, а в останалите три работят на трудов договор срещу заплащане в предприятията, включени в системата на дуалното образование.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *