Честваме международния ден на числото Пи

Всяка година на 14 март отбелязваме Деня на математическия символ π. За първи път този ден се отбелязва през 1988 година в научно-популярния музей Експлораториум в Сан Франциско.

Числото Пи е ирационално, което означава, че е безкрайно и без повтарящ се модел. То е математическа константа, която представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър и обикновено се използва в математиката, физиката и техниката.

Името на гръцката буква π се произнася „пи“. π е познато още като Лудолфово число и като Архимедова константа (да не се бърка с Архимедовото число). Приблизителната стойност на Пи, изразена като обикновена дроб е 22/7.

Константата е от съществено значение в областта на архитектурата и строителството и често е била използвана от ранните астрономи. Освен Денят на Пи, 14 март е рождената дата на Алберт Айнщайн.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *