Частна гимназия адаптира образователния процес към изискванията на бизнеса

carousel_1Частната професионална гимназия по “Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация” представи резултатите по финансиран от ЕС проект за създаване и развитие на образователен парк за нови знания, умения и компетентности.

“Целна на проекта е да се иновира професионалното образование в образователни паркове”, разказа директорът на учебното заведение проф. Господин Желев. Той допълни, че виртуалните лаборатории на гимназията работят съвместно с академиите на Cisco и Microsoft и целят да дадат на ученициге нови знания, удовлетворяващи нуждите на работодателите.

Привличането на работодателите в образователния процес е друга основна цел на проекта. На бизнеса се предоставя възможност да дефинира своите нужди като определи какви предмети да се заложат в учебния план. От своя страна фирмите предоставят на гимназията технологични иновации, с помощта на които се обучават както учениците, така и преподавателите.

В рамките на проекта са обучени 36 учители и 325 ученици от две гимназии. Разработени са учебен план и учебни програми, които ще се внедряват от началото на следващата година. Стойността на проекта възлиза на 220 хил. лв., като половината от тях са били спестени от учебното заведение. Предстои одобрение на следващ проект за създаване на дидактически материали, уточниха от частната гимназия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *