ЦЕРН организира двуседмично обучение за младежи от България

0

Тази година образователният отдел на ЦЕРН взе решение да организира пилотно двуседмично обучение за ученици само от пет страни членки на ЦЕРН.

България като активен участник в образователната дейност на ЦЕРН беше удостоена да бъде селектирана и обучението за български ученици се предвижда да се проведе от 03.09.2017г. до 16.09.2017г.

Програмата включва 2-седмичен курс от лекции, упражнения, визити, практическа работа като стажанти в областта на Физиката на елементарните частици и инженерните дейности, извършвани в ЦЕРН, както и социална програма за двадесет и двама ученици, придружени от двама ръководители.

Програмата ще бъде проведена на български език и ще се изпълни от български учени, служители на ЦЕРН и сътрудници от български научно-изследователски звена, които имат дългогодишно сътрудничество с ЦЕРН (СУ „Климент Охридски“, БАН, НАОП „Николай Коперник“).

1. Правила за участие
Съгласно регламента на Образователната програма на ЦЕРН, за обучението могат да кандидатстват ученици от България, навършили 16 години към датата на заминаване (03.09.2017г.) и ще продължат образованието си в гимназиален курс през учебната 2017/2018 година.

2. Регистрационна форма: https://indico.cern.ch/event/633914/registrations/35680/

3. Краен срок за кандидатстване: до 10.07.2017

4. Критериите за селекция включват информация за постиженията на кандидатите при обучението им по физика, астрономия, математика и информатика в гимназиален курс, както и резултатите им при участия в национални и международни конкурси (олимпиади) по същите предмети.

ВАЖНО! Разноските по транспорта, престоя, храната и обучението на учениците ще се поемат изцяло от ЦЕРН. 

ВАЖНО! Избраните участници в Програмата трябва да имат валидна здравна застраховка за чужбина за периода 03.09.2017г. – 16.09.2017г. Разходът по здравната застраховката не се поема от ЦЕРН.

CERN Meyrin map
CERN Prevessin map
How to get to CERN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *