Целодневното обучение продължава и в пети клас от новата учебна година

envision2От новата учебна година целодневно обучение ще бъде въведено и за децата от V клас на държавните и общинските училища. Решението е взето на заседание на Министерски съвет от 29 май 2014 г. Обучението ще се осъществява при желание от страна на родителите и при наличие на необходимите санитарно-хигиенни условия.

Поетапното въвеждане на целодневна организация на учебния процес съдейства за преодоляване на някои проблеми и негативни явления в българското училище, свързани с отпадането на учениците, с понижаване на качеството на обучението, както и с увеличаване на силата на въздействие от страна на неформални групи извън семейството и училището, се казва в мотивите за решението. В тях се посочва още, че наличието на втори учител създава предпоставка за среща на детето с алтернативен педагогически стил на общуване, който може да е от първостепенна значимост за подготовката му и изявата му в училище.

До тази година подобна организация на учебния ден беше въведена до IV клас. След промяната 22 300 ученици ще бъдат обхванати от целодневното обучение в пети клас. Необходимите за целта средства в размер на 3.38 млн. лева са осигурени по бюджета на Министерството на образованието и науката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *