Хъб по интелектуална собственост ще свързва науката с индустрията

0

Хъб по интелектуална собственост и трансфер на технологии ще бъде създаден в Института по право, икономика и интелектуална собственост в Софийския университет „Св. Климент Охридски” в сътрудничество с Европейското патентно ведомство. Хъбът ще свърже науката с индустрията чрез закрила, управление и технологичен трансфер на интелектуалната собственост върху научноизследователските разработки, технологии и иновации.

Това е заложено в проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката, Софийския университет, Патентното ведомство на България и Европейското патентно ведомство, който беше одобрен от Министерския съвет. С изпълнението на Меморандума ще продължи сътрудничеството между подписващите го институции в областта на образованието и обучението по теми, свързани с интелектуалната собственост и трансфера на технологии.

Целта на бъдещия Хъб ще бъде подготовката на професионалисти в областта на интелектуалната собственост и трансфера на технологии. Той ще предоставя обучения и експертиза, подходяща патентна информация за научноизследователска и развойна дейности и свързания с това трансфер на технологии за иновации, конкурентоспособност и икономически растеж. Администрирането на Хъба ще бъде поето от Института, а  Европейското патентно ведомство ще подпомага дейността му чрез предоставяне на експертиза в областта на интелектуалната собственост и обучения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *