ФТНС и БТПП ще си сътрудничат в обучение и тестване по програмата на ECDL

0

Федерацията на научно-техническите съюзи (ФТНС) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП) ще си сътрудничат в обучение и тестване по програмата на European Computer Driving License (Европейски сертификат за компютърни умения – ECDL). Федерацията притежава лиценз за сертификационната програма. За това се договориха двете неправителствени организации по време на срещата си през месец август.

Председателят на БТПП академик Васил Сгурев и председателят на БТПП Цветан Симеонов постигнаха съгласие за изготвяне на нов Меморандум към действащото Споразумение между двете организации.

Цветан Симеонов отправи покана до ФНТС за участие в Съвета по иновации към палатата. Разгледани бяха възможностите за участие със съвместни проекти по подходящи програми на ЕС.

От страна на Федерацията на научно-техническите съюзи беше предложено БТПП да участва в “Технологичен форум” през месец ноември  по проблеми на бизнеса, проучвания за изследване и технологиии.

На срещата бяха коментирани и идеи за съживяване на фундаменталната наука чрез участие в национална програма за фирми с ясни приоритети в областта на научните изследвания и иновации и за тяхното прилагане.

БТПП и Федерацията на научно-техническите съюзи ще работят за изготвяне на предложение до държавните органи да се търсят пътища за съживяване на инженерните науки, финансиране в иновации за скъсяване на пътя от идеята до внедряване на крайния продукт.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *