ФМИ на Пловдивския университет раздава дипломите на 391 абсолвенти, 152 са отличниците

Факултетът по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ тържествено ще връчи дипломите на 391 абсолвенти в събота, 24 март. Дипломираните бакалаври са 260, като 64 от тях са отличници, а магистрите са 131, от които отличниците – 88. Всички те са от специалности в областта на математиката, информатиката и информационните технологии, съобщиха от висшето училище.

 

Випуск 2017 е 53-тият пореден за ФМИ. Абсолвентите ще бъдат приветствани както от ръководствата на университета и на факултета, така и от свои настоящи и бъдещи работодатели и от представители на местната и държавната власти.

 

Факултетът по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“ е с над 50-годишна история и е сред авторитетните образователни и научни институции в България и Европа, както и един от най-големите инкубатори на подобни кадри в страната. Неговите възпитаници успешно се реализират у нас и по света, категоричен е деканът проф. д-р Анто Илиев.

 

Той припомня, че във ФМИ на ПУ годишно се обучават около 2300 бакалаври, магистри и докторанти в най-съвременни направления на софтуерните технологии, информатиката и математиката. „Учебните планове и програми периодично се актуализират, за да отговарят на изискванията на пазара на труда, а от учебната 2017/2018 година приехме над 160 студенти в специалност „Софтуерно инженерство“ за обучение по държавна поръчка“, разказа проф. Илиев.

 

През тази година се дипломира и първият випуск на бакалавърска програма „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, така че българското образование ще получи свежи сили и идеи от бъдещите учители, ръководители и други специалисти в областта на образованието, подчерта проф. Илиев.

 

Към кадрите на факултета проявяват традиционен интерес голям брой водещи фирми и институции, в които са реализирани успешно възпитаници на факултета. Част от тези фирми и тази година ще наградят абсолвентите.

 

Утвърдени специалисти от бизнеса ежегодно се включват в процеса на обучение на студентите от ФМИ на ПУ чрез провеждането на редица избираеми курсове. Същевременно с това, вече пета поредна учебна година всички студенти от бакалавърските специалности на ФМИ в областта на информатиката и информационните технологии провеждат обучение във фирма чрез практиките по специалността и преддипломния си стаж. Втора поредна година се организира и летен стаж.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *