Бързо решаване на ежедневни задачи и възможност ефективно да управляваш времето си, като общуваш пълноценно с учениците и опознаваш кой от какво се нуждае. Как се постига това споделиха учители в рамките на третия панел от форума „Образование за утрешния ден“, озаглавен „Изкуственият интелект (AI) и образованието на бъдещето“. Модератор беше заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева, която покани събеседниците си да покажат как може AI да се използва за постигане на по-добри образователни резултати.

Спестява ми 15 часа седмично за проверка на домашни, както и около 90 процента от времето за измисляне на тестове и контролни, каза Красимир Стоев от Академия „ИТ таланти“, който преподава на ученици. Той показа задачи за упражнение, измислени от изкуствен интелект. „При това не става дума за копиране на съдържание, а за съвсем адекватен тест. При зададени възможни отговори, той може и да проверява работата на ученика, да я оцени за секунди – по подадени от учителя критерии“, обясни той. Все повече учителите ще имат ролята на ментори, убеден е Стоев.

Борис Михайлов, преподавател на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, казва, че всекидневно използва изкуствен интелект в практически задачи в класната стая. Той подчерта, че има възможности за адаптиране на учебно съдържание към новите поколения, както и да се да намали рутинната дейност в училище. Освен за генериране на тестове, задачи и допълнителни въпроси, ИИ може да напише индивидуализирани тестове за всяко дете по зададени параметри, стана ясно по време на форума.

Много полезни инструменти има за децата и за преподаватели със специални образователни интереси коментира Елена Вързилова, учител по български език и литература в ЕГ „Иван Вазов“ в Пловдив. Тя даде примери и как може да се използва при изпращане на имейли, за бърза обратна връзка с учениците, помага и за анализ на резултатите им. С генеративен изкуствен интелект тя може бърза да създава ново учебно съдържание, а най-ценното за нея е, че може да проследи кой къде има затруднения и да се фокусира за подкрепа на ученика. Също така се разтоварва от административни задачи – има възможности за бързо съставяне на анкета за родителите – на пример за удовлетвореността им от учебния процес.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *