Учителите планират добре уроци, но трудно дават свобода на учениците

0

Едва 2% от българските учители уверено дават избори на учениците си в класната стая и възможност да управляват собственото си учене. Близо половината от педагогическите специалисти се чувстват експерти в това да подбират интересни и ангажиращи ресурси за преподаването си. Масово учителите в България познават и използват технологии в класната стая, но голяма част от тях не са уверени в това си умение.

Това са основните изводи от проучване на учителските умения на 21. век, организирано от образователната платформа prepodavame.bg. От началото на учебната година досега близо две хиляди учители са се включили в изследването. Те са се самооценили по въпроси, свързани със седем основни умения, които са ключови за работата на съвременния преподавател.

Инструментът за самооценка е първият по рода си в България и предоставя на учителите възможност да измерят нивото, с което прилагат преподавателските умения на 21 век. Всеки участник в изследването получава персонален доклад с резултати по умения и ресурси, които да му помогнат да развие онези от тях, за които има нужда от подкрепа. Въпросникът може все още да бъде попълнен безплатно на  https://prepodavame.bg/uchitel-na-21-vek/.

“Когато създавахме този инструмент, водещо бе желанието ни не само да получим картина за състоянието на образователната система, но и да дадем достъп до ресурси и материали, които са в помощ на учителите”, споделя Мила Иванова, старши сътрудник “Управление на съдържание” в платформата prepodavame.bg. Затова на сайта с ресурси учителите и директорите могат да намерят полезна информация и стратегии за по-добро преподаване, свързани с всяко едно от изследваните умения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *