Ученици ще споделят идеи на конференцията „Лидерството днес“

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Втора национална ученическа конференция на тема „Лидерството днес“, която ще се проведе онлайн на 11 март 2022 г. в платформата Google Meet. В нея ще могат да се включат ученици от 11 и 12 клас от цялата страна. Те ще имат възможност да представят доклад по темата на конференцията, а ВУЗФ ще предостави стипендии за обучение в бизнес университета на тримата най-добре представили се ученици. Най-добрите доклади от конференцията ще бъдат рецензирани и издадени в електронен сборник от издателството на ВУЗФ Св. Григорий Богослов.

Основна цел на конференцията „Лидерството днес“ е да предостави трибуна на учениците от 11 и 12 клас от всички средни училища в страната да изложат своята позиция и идеи за лидерството и лидерите в съвременния свят. Темата е широко обхватна и всеки ученик може да разработи и дискутира най-значимите и сериозни предизвикателства според него. Те ще трябва да разработят доклад в обем 8-10 страници и да подготвят презентация на доклада си, която ще изнесат по време на конференцията.

Тримата ученици, които се представят най-добре и впечатлят журито с разработката и презентацията си, ще получат стипендии за обучение в бакалавърска степен във висшето училище. Големият победител ще получи стипендия на стойност 20% от таксата за обучение за целия период на обучение, а други двама отличени участници ще получат стипендии от 10%.

Крайният срок за подаване на заявки за участие с доклади за учениците е 28 февруари 2022 г., а самите доклади трябва да бъдат изпратени до 7 март на имейл marketing@vuzf.bg. Те ще бъдат представени под формата на презентации по време на конференцията на 11 март 2022 г. Участието в конференцията е без такса.

Селекцията на учениците, които ще бъдат отличени със стипендии, ще бъде извършена от специална комисия, съставена от преподаватели във висшето училище.

Организирането на Втората национална ученическа конференция е част от специалните събития, с които бизнес университетът отбелязва 20-тата си годишнина. ВУЗФ e сред най-активните висши училища в страната, което с иновативната си академична програма и чрез своята Лаборатория за научно-приложни изследвания VUZF Lab осъществява редица научни събития, инициативи и проекти за развитие на потенциала на младите хора в България.

Повече информация за националната ученическа конференция и участието в нея може да откриете на https://vuzf.bg/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *