Ученици от българските неделни училища в Кьолн и Париж посетиха Българската академия на науките и разгледаха ценни издания, съхранявани в Централната библиотека на БАН.

Показани бяха най-старата българска печатна книга – „Неделник“ от Софроний Врачански през 1806 г. и първата българска граматика на Неофит Рилски от 1832 г. Учениците и техните преподаватели се запознаха и с първото издание на „Рибния буквар“ на д-р Петър Берон , което е едно от най-ценните притежания Централната библиотека на БАН.

По време на посещението си децата научиха интересни факти  от  историята на най-старата институция в съвременна България. Разгледаха сградата на Академията и бяха посрещнати от председателя акад. Юлиан Ревалски.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *