Участници от 4 държави се включиха в научния форум „Светът през призмата на пандемията COVID-19“

0

Участници от 4 държави – България, Русия, Турция и Испания, 12 български висши училища и научен комитет с представители на 11 държави посрещна Втората международна научна конференция Иновации и конкурентоспособност „Светът през призмата на пандемията COVID-19, организирана от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” изцяло онлайн.

Откриването на форума започна с представяне на второто издание. „Целта на конференцията е да се осъществи дебат в сферата на обществените науки, фокусиран върху пандемията от COVID-19, като платформа за споделяне на изследвания от български и чуждестранни учени”, каза председателят на Организационния комитет на събитието доц. д-р Мина Ангелова, преподавател и научен секретар на катедра „Управление и количествени методи в икономиката“ към Факултета по икономически и социални науки (ФИСН) на ПУ „Паисий Хилендарски”.

Участниците и организаторите бяха приветствани от ректори, декани и ръководители на катедри от няколко висши училища. В поздравителния си адрес ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски” проф. д-р Румен Младенов даде висока оценка на стремежа на организаторите да се ангажират с тази актуална и многопластова тема и да търсят решения в икономически, социални, правни, политически и психологически аспекти.

Темата на форума е важна, защото пандемията промени живота във всичките му форми”, каза в обръщението си ректорът на Тракийския университет доц. д-р Добри Яров и допълни, че адмирира погледа, който организаторите отправят към бъдещето, когато няма да има пандемия.

Проф. д-р Стефан Кабаиванов, декан на ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски”, подчерта, че темата на форума е изключително ползотворна, а ръководеният от него факултет вече има реализирани 2 проекта в тази посока.

Доц. д-р Ангел Димитров, ръководител на Катедра „Управление и количествени методи в икономиката” към ФИСН на Пловдивския университет поздрави организаторите за актуалността на темата и за стремежа да се направи анализ, който да помогне за снижаване на отрицателните ефекти от кризата.

Науката е система за търсене на истината. Науката се е справяла с много злини, ще се справи и с COVID-19”, коментира доц. д-р Алексей Петров, ръководител на катедра „Политически науки и национална сигурност“ към ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски”.,

Поздравителни адреси бяха изпратили още ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и проф. д-р инж. Валентина Алексиева, декан на Стопанския факултет на УХТ, както и още много представители на различни институции.

Научният форум „Иновации и конкурентоспособност – Светът през призмата на пандемията COVID-19“ се провежда в рамките на два дни – 25 и 26 ноември, онлайн посредством платформата Zoom. Пленарните доклади са в тематичните направления: „Икономически реалности в условията на пандемия”, „Психични измерения на пандемията”, „Социологически аспекти и социална среда в посткризисни периоди”, „Политика и национална сигурност по време на пандемия и Правни аспекти на кризата COVID-19”.

На 26 ноември 2021 г., ще се проведе Кръгла маса на темаМерки за преодоляване последствията от кризата, предизвикана от пандемията COVID-19“, на която ще се дискутират актуални нерешени проблеми в сферата на бизнеса, политиката, управлението, обясни доц. д-р Мина Ангелова.

Научният форум e организиран от екип на проект № КП-06-ДК27/2021 г. (http://lsrcovid19.com/)„Икономически измерения на пандемията COVID-19: въздействието на психологически, правни и социално-политически фактори и подходи за преодоляване на техните отрицателни ефекти“, финансиран от Фонд „Научни Изследвания“ към МОН. В организацията на форума участват още катедри „Управление и количествени методи в икономиката“ и „Политически науки и национална сигурност“ от Факултета по икономически и социални науки (ФИСН), Институт по психология на МВР, студентските клубове към ФИСН – „Клуб на мениджъра“, „Клуб Маркетинг“, „Клуб на политолога, Студентски съвет към ПУ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *