Участници в “Клуб на криминалиста” създават Корпус на поемните лица

0

Клубът на криминалиста, създаден по инициатива на студенти на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, инициира създаването на Корпус на поемните лица. Клубът ще предостави на областните дирекции на МВР списък с желаещите да участват в провеждането на процесуално-следствени действия – оглед, претърсване, изземване, разпознаване и следствени експерименти. Членовете на Клуба на криминалиста са добре обучени, млади и отговорни хора, които имат познания в областта на криминалистиката и интерес към разследването в досъдебната фаза.

Клубът бе създаден в резултат на проведения през 2021 г. курс за профилиране на неизвестни извършители на престъпления, организиран от Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” и проведен от проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – декан на факултета. Участниците (повече от 160 души) бяха психолози, юристи, педагози, студенти от различни специалности на ВСУ “Черноризец Храбър”, както и възпитаници на други университети.

И тази година от 4 до 6 февруари предстои провеждането на актуализираното издание на курса „Криминалистическо профилиране на неизвестни извършители на престъпления”. В продължение на три дни в теоретико-приложна и дискусионна форма ще се обсъждат въпроси, свързани с разкриване на престъпления чрез профил на техния извършител. Курсът ще завърши с решаване на практическа задача по изготвяне профил на неизвестен извършител. Обучението ще бъде онлайн.

От 18 до 27 февруари в онлайн аудиториите на ВСУ „Черноризец Храбър” ще се проведе и курсът, който също се радва на огромен интерес „Криминалистика (действия по разследването)”. В рамките на 30 академични часа участниците ще се запознаят с методите за провеждане на действията по разследването. Обучението в двата курса ще провежда от проф. д.ю.н. Й. Кунчев, който е и ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи” в университета.

Проф. Йонко Кунчев е сред водещите имена в областта на криминалистиката в България. Той е работил в различни структури на МВР – криминална полиция, Научноизследователския институт по криминалистика и криминология и Академията на МВР. Като научен работник е привличан като консултант при разкриването на тежки престъпления. С книгите си, с богатия практически, изследователски и преподавателски опит, както и със създадените с активното му участие кабинети по криминалистика, той има огромен принос за повишаване на криминалистическата подготовка на студентите от Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. През 2020 г. проф. Кунчев бе удостоен с награда „Варна” за първия том от Курса по криминалистика, за създаването на комплексна магистърска програма по съдебни експертизи и учебен модул „Криминалистика” в университета.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *