От днес Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) спира всички присъствени занятия и преминава към онлайн обучение. Заради разпространението на COVID-19 висшето учебно заведение спира всички масови мероприятия, включително спортни, културни, публични лекции и др.

До 27-и включително се забранява достъпът на студенти и външни посетители до учебните сгради на УНСС. Комуникацията между служителите ще се осъществява по телефон и и-мейл.

Процедурите по заемане на академични длъжности, по придобиване на научните степени, както и държавните изпити и защитите на дипломни работи да бъдат отложени или проведени онлайн, гласи още заповедта на ректора проф. Димитър Димитров

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *