УНИЦЕФ: Поставете най-уязвимите юноши на първо място при изготвяне на новата европейска стратегия за младежта

УНИЦЕФ призовава младите хора, представителите на институциите и лидерите на гражданското общество да дадат приоритет на участието и социалното приобщаване на най-уязвимите младежи в новата Европейска стратегия за младежта, която се обсъжда в рамките на започващата днес Европейската младежка конференция в София.

 

Очаква се конференция да допринесе за развитието на 11 „Европейски младежки цели“, които на свой ред ще бъдат използвани от Европейската комисия като препоръки при изготвянето на новата Европейска стратегия за младежта 2019-2027 г.

 

Емона Найденова Иванова, 23-годишна студентка от България, която е израснала в институция и живее с физическо увреждане, сподели посланието си по време на откриването на конференцията: „Уважаеми политици, искам да отправя едно послание към вас – да давате повече надежда, да имате повече доверие в нас, по-различните хора, и да давате възможност да се доказваме“.

 

В Европа нивата на бедност са по-високи за младите хора, отколкото за цялото население, близо 17 милиона млади хора са изложени на риск от бедност или социално изключване. Безработицата сред младите хора е хронична, като почти 12% от младите европейци нито работят, нито учат, нито са в процес на квалификация или преквалификация. Младите бежанци и мигранти, които пристигат в Европа, за да избягат от бедност и конфликти, често са изолирани и маргинализирани от новите приемащи ги общности.

 

Регионалният директор на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия Афшан Кан, която направи обръщение при откриването на конференцията, заяви, че младежите са най-голямото богатство на региона, но прекалено много млади хора остават изключени.

 

„Често най-уязвимите млади хора – тези с увреждания, живеещите в бедност, от малцинствените общности, както и бежанците и мигрантите, са тези, които остават изолирани. Новата Европейска стратегия за младежта е важна възможност за гарантиране участието на най-маргинализираните юноши чрез решенията намладежите, които да доведат до за положителна промяна“, каза тя.

 

Г-жа Кан заяви, че новата стратегия на ЕС за младежта трябва да бъде тясно свързана с дневния ред на Глобалните цели за устойчиво развитие 2030 и сподели основните препоръки на УНИЦЕФ относно разработването на бъдещата стратегия:

 

  • Да се ​​даде приоритет на социалното включване, участието и ангажираността на подрастващите – особено на най-уязвимите млади хора.
  • Подготовка на всички младежи чрез качествено приобщаващо образование и изграждане на уменията, от които се нуждаят, за да просперират през 21-ви век.
  • Да се ​​гарантира, че младите хора заедно ще създават и съвместно ще управляват новата Европейска програма за младежта.

 

 

„Младите хора често са движещата сила за положителна социална промяна. Те трябва да бъдат разглеждани като лидери и хора участващи в създаването на стратегии, а не като обикновени бенефициенти на политики и програми“, добави Кан.

 

Европейската младежка конференция е организирана в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз от Министерството на младежта и спорта на Р. България и Европейската комисия.

 

След официалното откриване на Европейската младежка конференция г-жа Кан се срещна с Президента на Република България г-н Румен Радев. Двамата обсъдиха приоритетите в новата програма за сътрудничество между УНИЦЕФ и България и нуждата да се засилят инвестициите в ранното детско развитие, приобщаващото образование за всички деца и ролята на младежкото ангажиране и участие. Президентът обърна внимание на нуждата от създаване на приобщаваща среда за учене на всички деца от най-ранна възраст. На свой ред Регионалният директор на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия подчерта променящата се същност на образованието, което вече не е свързано само със създаването на умения за четене и писане, а с изграждането на приобщаващи общества заедно с децата и юношите. Г-н Радев и г-жа Кан също обсъдиха недовършената работа в Европа по отношение интеграцията на ромите, както и новите възможности за интеграцията на бежанците и мигрантите. Регионалният директор на УНИЦЕФ поздрави България за лидерската й роля в контекста на Председателството на Съвета на Европейския Съюз и за това, че допринася за оформяне на политики в подкрепа на децата не само в рамките на ЕС, но и на страните от региона.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *