Уникалният модел на обучение ан ТУЕС ще се запази, съобщи Общественият съвет на учебното заведение след среща по темата с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Той обеща, че до 14 април 2018 г. МОН ще излезе с юридическо становище за търпимост към фактическото положение на Технологично училище „Електронни системи“ към Технически университет – София до приемане на законови промени, които да урегулират модела на ТУЕС.

Този документ ще потвърди запазването на фактическото организационно състояние на училището и на Техническия университет – София като работодател на директора и преподавателите в ТУЕС.

Със заповед на Министъра на образованието и науката да 4 април ще се сформира работна група, която да анализира модела на ТУЕС и да излезе с предложение за промяна в Закона за висшето образование и/или в Закона за предучилищното и училищното образование.

Страните, участващи в срещата, потвърдиха и желанието да си сътрудничат не само за утвърждаване на модела на ТУЕС, но и за неговото мултиплициране.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *