Улеснява се достъпът на чуждестранни студенти с български корени до родното образование

0

0001Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти от българска народност, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас, ще заплащат символични такси за получаване на разрешение за пребиваване в България, реши Правителството на днешното си заседание.

Според одобрената от правителството промяна в Тарифа №4 за таксите, събирани в системата на МВР, те ще дължат само 5 на сто от таксите за издаване на разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в страната ни, заплащани от чуждестранните граждани. Както съобщава сайтът Projectmedia.bg, тези такси са в размер от 200 лв. до 1000 лв.

България провежда последователна образователна политика спрямо българските общности в чужбина повече от 20 години и се стреми да създава облекчения за тях, включително при приема и обучението на представители от тази група в държавни висши училища в България. Чуждестранните студенти от българска народност, например, заплащат учебни такси, равни на дължимите от българските студенти.

Значителното намаляване и на таксите за придобиване на разрешение за продължителен престой у нас е нова предпоставка за улесняване на достъпа им до българско висше образование, съобщават още от пресцентъра на Министерски съвет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *