Увеличение в студентските стипендии

0

След петата работна среща с представители на студентските съвети,  Министерство на финансите,  Съвета на ректорите и  МОН, вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева обяви, че средствата за студентски стипендии, които се отпускат от  държавата ще бъдат увеличениновини с 20%. Това ще стане с промяна на ПМС № 90, а средствата за тази академична година ще се осигурят от резерви на МОН.

За следващата година ще се заложат близо 3 млн. лв. за стипендии, защото се вдига минималният и максимален праг на размера. Студентите подкрепиха политиката на министерството да стимулира качеството в образованието, затова вече критерият за стипендия ще бъде само „среден семестриален успех“. Ще продължат да се дават стипендии и по право – на сираци, майки и др. От 200 лв. на 300 лв. се увеличава и размерът на специалните стипендии.

Представителите на студентите се съгласиха, че не е разумно и вече не настояват за промяна в проекта за европейските стипендии. Министър Кунева подчерта, че е за устойчива политика в образованието и благодари на студентите за постигнатото разбирателство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *