Увеличава се размерът на студентските стипендии за успех през учебната 2017/2018 година

0

Започна кампанията за кандидатстване за стипендии за зимния семестър.

По предложение на Студентския съвет и съгласувано с Комисията по стипендиите Ректорът на Софийския университет утвърди броя и размерите на стипендиите по успех за учебната 2017/2018 година. Предвижда се стипендии да бъдат изплащани на 2 200 студенти.

Размерът на стипендиите е увеличен между 3.6% и 7.1% в сравнение с предишната учебна година. Пълните отличници ще получават месечна стипендия в максимално допустимия по Постановлението на Министерския съвет размер от 150 лева.

През следващата учебна година в Софийския университет няма да се изплащат стипендии в минимално определената в Постановлението граница от 70 лева. За студенти с успех под 5.00 размерът на стипендията по успех е половината от тази за пълни отличници – 75 лв.

Кампанията за кандидатстване за стипендии за зимния семестър на уч. 2017/2018 г. стартира от 31.10.2017 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *