6405-310-0

Всяко искане за увеличаване на броя на децата в паралелките в първи клас ще бъде разгледано от министъра на образованието и науката Меглена Кунева, с цел да не останат незаписани ученици.

Един от сериозните проблеми в момента е при записването на първокласници в някои градове. Това важи особено за София, където има деца неприети в нито едно училище от района, в който живеят.

По предложение на директорите и при възможност повече деца да се обучават, наредба № 7 позволява на министъра да разреши в клас да има извън определения сега минимален брой от 22 деца.

Ако получа мотивирани искания от директорите, аз ще го направя. Искам родителите и децата да са спокойни, че всичко което зависи от нас, разбира се в рамките на закона, ще бъде направено. Това обаче не отменя нашата задача да има повече училища и в едно училище да не учат на две смени, посочи министърът.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *