Тържествено честване на 30-та годишнина на Факултета за френско обучение по електроинженерство на Техническия университет – София под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова

С тържествена церемония на 16.03.2023 г. се отбеляза 30-та годишнина на Факултета за френско обучение по електроинженерство на Техническия университет – София. Тържеството бе под патронажа на вицепрезидента Илиана Йотова.

Създаден непосредствено след промените в България, факултетът е не просто с изучаване на френски език, а надгражда способности, защото се работи по френската система за инженерно обучение, заимстван е френският модел на висше образование, включени са водещи български и френски преподаватели, каза деканът на факултета проф. д.ик.н. Кирил Ангелов.

Академичното ръководство на Техническия университет – София награди днес вицепрезидента Илияна Йотова със златен медал за приноса й към франкофонията в България и специално за подкрепата й за франкофонското висше образование в България, част от което е и Факултетът за френско обучение по електроинженерство в Техническия университет – София.

На тържественото честване присъстваха министърът на външните работи Николай Милков, който също поздрави ръководството на университета и присъстващите гости, посланикът на Франция в България Жоел Мейер, посланикът на Мароко у нас г-жа Закия Ел Мидауи, Председател на Групата на посланиците франкофони в България, посланиците на Белгия, Швейцария, Албания и Виетнам. Присъства и Генералният секретар на Европейския технологичен университет EUt+, Тимоте Тури, представители на институции и на партньорски университети, преподаватели и студенти.

„Академичното ръководство на Техническия университет – София награждава със златни медали, с плакети и със специални грамоти и заслужили преподаватели на факултета, представители на франкофонски организации, на фирми – спонсори на университета и на Факултета за френско обучение по електроинженерство, подпомагащи развитието на франкофонията и френското обучение“, каза проф. Иван Кралов.

Той отбеляза още, че сега се изграждат 42 мрежи от европейски университети и Техническият университет – София участва в една от тях, наречена Европейски технологичен университет EUt+. В тази европейска мрежа са включени осем европейски технически университети от различни държави в цяла Европа. В бъдеще студентите от този Европейски технологичен университет EUt+ ще получават единна европейска диплома, като ще трябва да учат минимум два семестъра в друг университет, освен в основния партньорски университет, допълни ректорът.

В своето приветствие вицепрезидентът Илияна Йотова заяви: „С българските си дипломи инженерите от Факултета за френско обучение по електроинженерство са приети да работят навсякъде в ЕС и в много други страни. Международната франкофонска общност дава несравнимо повече възможности за личностна реализация, за смели идеи и културен обмен, за връзки между младите хора.“ Тя благодари на всички професори и преподаватели, които по думите й са гледали далеч в бъдещето, създавайки този факултет и осигурявайки възможност на студентите, не само да станат част от голямото франкофонско семейство, но и да имат своето успешно професионално развитие.  Вицепрезидентът Илияна Йотова открои ролята на президента Желю Желев за отварянето на вратите на франкофонската общност за България, a на България към света.

Факултетът за френско обучение по електроинженерство е връстник на франкофонията в България, заяви министърът на външните работи Николай Милков в словото. Той подчерта, че в това отношение приносът на Факултета за френско обучение по електроинженерство е безспорен. „Той е пример за успешно сътрудничество между бизнеса и образованието, и това се осъществява чрез възможността, която предоставя френският език за намирането на работа на трудовия пазар – не само у нас, но и в чужбина“, каза министър Николай Милков.

Деканът на Факултета за френско обучение по електроинженерство, проф. д.ик.н. Кирил Ангелов отбеляза, че през периода на съществуването си специалностите се насочват към всички направления на високотехнологичното инженерство, като в момента, освен електроинженерство, са включени специализации по автоматика, електроника, компютърна техника, телекомуникации. Това са инженерни специалности, които имат пряко приложение не само в България, но и по света, подчерта проф. Ангелов. Дипломите на студентите не само са признати във Франция, но и са равностойни на френските, добави той.

Френският бизнес, който е в България не е малък и дава много добра възможност за работа. Студентите получават не само 100 процента реализация по специалността, но и висок жизнен стандарт, който надхвърля средния за България, изтъкна още проф. Ангелов. Предоставят се и възможности на студентите да се обучават във Франция, те могат за 12 месеца да отидат на обучение и в партньорски университети. А в същото време годишно 35-40 студенти идват от Франция при нас, за да учат тук един-два семестъра, каза още проф. Ангелов.

След официалната част се проведе Кръгла маса за възможностите и предизвикателствата пред франкофонското висше образование в България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *