ТУ-София ще е домакин на работна среща на Европейски технологичен университет EUt+

0

Техническият университет – София ще бъде домакин на работна среща „Sofia week“ на представителите на деветте членове на Европейския технологичен университет EUt+:

–  Технологичен университет – Троа (Франция) – координатор;

–  Технически университет ‒ София;

–  Университет за приложни науки ‒ Дармщат (Германия);

–  Технологичен университет ‒ Дъблин (Ирландия);

–  Технически университет – Рига (Латвия);

–  Технически университет ‒ Клуж-Напока (Румъния);

–  Политехнически университет ‒ Картахена (Испания);

–  Кипърски технологичен университет (Кипър);

–  Университет в Касино и Южен Лацио (Италия).

Работната среща „Sofia week“ ще се проведе от 26-ти февруари до 1-ви март 2024 г.. Европейски технологичен университет EUt+ е новаторски съюз на водещи технически университети, ангажирани с насърчаването на иновации, високо качество и сътрудничество в инженерното образование и изследвания в цяла Европа. Събитието е свързано с ангажимента на новосформирания европейски академичен съюз за създаване на отворена, междукултурна и интердисциплинарна академична общност, посветена на формирането на нов европейски модел на висше образование, базиран на научни изследвания.

Събитието в София ще даде насоки за справянето със сложни предизвикателства, важни за успешното бъдещо развитие на деветте университета, обединени в  EUt+. Основният акцент на срещата ще бъде предоставянето на висококачествено образование и провеждането на авангардни изследвания. Форумът ще насърчи академичната общност в общи политики и обвързаност.

Във втората фаза на интеграция, съюзът EUt+ се ангажира със създаването на съвместни образователни програми на всички нива, които ще отразяват взаимно приетите ценности и високи стандарти на образование. Част от усилията ще бъдат насочени към  изграждането на капацитет на академичния състав, чрез разнообразие от мастър класове, обхващащи различни сфери – от  умения за управление на проекти и развитието им прилагане на инструменти за анализ на изследвания, базирани на изкуствен интелект. Всичко ще бъде регулирано от европейски регламенти за осигуряване на качество и насоки, чрез които да се насърчи трансформацията на националните регламенти на обучение, до достигането на високи европейски стандарти.

Отличното университетско образование изисква стабилна научна основа и членовете на EUt+ ще продължат своите постоянни усилия за получаване на комплексна оценка на научните стратегии и постигнатите резултати, учебните методологии и дейностите по трансфер на знания. Тази съвместна работа има за цел да хармонизира и разработи общ план, който ще послужи за основа на модерна стратегия за научни изследвания и иновации на съюза.

Европейският технологичен университет продължава със своите основни усилия в посока ана засилване на връзките между науката и обществото чрез създаването на технологии, ориентирани към хората.

„Sofia week“ ще предостави подходяща възможност за укрепване на научното сътрудничество между членовете на Алианса EUt+ по пътя на трансформация на европейската среда на висшето образование. Форумът „Sofia week“ свидетелства за колективния дух, който насърчава Алианса EUt+ към формирането на бъдещето на висшето образование и научните изследвания в Европа.

Официалното откриване на „Sofia week“ ще се състои на 27-ти февруари от 9.00 часа в сградата на Националния център по мехатроника и чисти технологии, бл. 8 на ТУ – София.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *