ТУ-София открива лаборатория по “Интелигентни измервателни системи” утре

0

Академичното ръководство на Техническия университет – София обяви, че официалната церемония по откриването на новата учебна лаборатория по “Интелигентни измервателни системи” ще се състои на 4 октомври 2011 г. (вторник) от 10.00 ч. в зала 2436, блок 2 на Техническия университет – София.
Лабораторията е изградена със средства на Факултета за английско инженерно обучение и от научно-изследователски проекти в рамките на университета.  В нея ще се обучават около 400 студенти годишно от Факултет “Автоматика” (бакалаври и магистри) и от Факултета за английско инженерно обучение (бакалаври).
На откриването ще присъстват: проф. д-р инж. Марин Христов – ректор на ТУ – София, зам.-ректори, декани на факултети, преподаватели и студенти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *